Baro

От 1912 г. Рафаел Баро произвежда студени меса по традиционни методи. Днес, с повече от век традиции, Rafael Baró претърпява постоянно развитие и усъвършенстване с ангажираност за качество и обслужване на клиентите, поддържайки традиционния метод за производство на студено месо. Производствените бази на компанията предлагат на клиенти пълна проследимост на всички месни продукти, като напълно гарантират за тяхното качество и спазването на всички изисквания и сертификати за безопасност на храните.