Piatnica

Като първата млечна кооперация в Полша, Пиятница внедряват интегрираната система за управление, включително системата за управление на качеството ISO 9001, системата за безопасност на храните HACCP и системата за управление на околната среда ISO 14001, като са първата компания разполагаща със сертификат за международен хранителен стандарт В Полша. Също така, в продължение на много години от Пиятница прилагат концепцията за корпоративна социална отговорност, като подкрепят доставчиците и производители на мляко по всякакви начини.