Млечни

Брандове

Собствено производство 25
Чуждестранни партньори 140
Български партньори 6

Брандове

Собствено производство 25
Чуждестранни партньори 140
Български партньори 6