Angus Pure

Бонфиле Black Angus 3/4 Gorina AR grainfed

2381

Код:

20 kg

В опаковка:

365

Трайност в дни:

Thomas Foods International

Производител:

Още продукти