Angus Pure

Контрафиле Black Angus 4/5 Gorina AR grainfed

1977

Код:

15 kg

В опаковка:

365

Трайност в дни:

Thomas Foods International

Производител:

Още продукти