Angus Pure

Рибай Black Angus 2+ Gorina AR grainfed

1630

Код:

16 kg

В опаковка:

365

Трайност в дни:

Thomas Foods International

Производител:

Още продукти