Баба Вида

Продукт БАБА ВИДА вакуум 600g/6kg/каш.

1967

Код:

6 kg

В опаковка:

120

Трайност в дни:

Чарива

Производител:

Още продукти