Lenti

Прошуто кото Селекция Lenti

3390

Код:

15 kg

В опаковка:

90

Трайност в дни:

Lenti

Производител:

Още продукти