Новото Старо

156 Св. уши лента със самардала НТ ~400g – 2kg

3428

Код:

6 kg

В опаковка:

90

Трайност в дни:

Новото Старо

Производител:

Още продукти